• Home   »
  • Klachten

Klachten

 

Indien u naar aanleiding van een bestelling of anderszins een klacht heeft kunt dit aan ons kenbaar maken via e-mail: klantenservice@autotuningwinkel.nl of via de post (Osloweg 91 9723BK te Groningen). Klachten over beschadigingen of het ontbreken van onderdelen dienen binnen 24u na aflevering bij ons gemeld te worden, 

U ontvangt geen automatische ontvangstbevestiging. Wij vragen u om in de e-mail of brief zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht te omschrijven. Fietsendrageronline.nl / Onlinedakkoffer.nl / Wieldoppen.nl / Automattenwinkel.nl | Onlinedakdrager.nl / Zonneschermauto.nl zal uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren of contact met u opnemen om de klacht te bespreken.


Oplossing

Zowel Fietsendrageronline.nl, Onlinedakkoffer.nl, Wieldoppen.nl, Automattenwinkel.nl, Zonneschermauto.nl en Onlinedakdrager.nl als automattenwinkel.nl streven er naar altijd in samenwerking met de klant tot een oplossing te komen. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met de geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk. U kunt mailen naar: Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info. Deze commissie zal optreden als bemiddelaar en proberen een oplossing te bereiken.  

 

Geschillen (artikel 15 van de Algmene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk)

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

      voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

     van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde

     producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door

     de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

     Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

    de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft

     voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

    indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van

     faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de

    Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het

    Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie

    bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

 

 

Automatten | Wieldoppen | Dakkoffer | Fietsendrager | Dakdrager | Zonnescherm
.

Naar boven
Stel uw vraag!